Om oss

När ni hämtar ert barn hos oss vet ni att de har haft en stimulerande och rolig dag.

"Trygghet och anknytning lägger grunden för erat barns utveckling!"

Lite om mig och mitt arbete

Jag, Katarina är huvudman för verksamheten, jag är utbildad barnskötare med mycket erfarenhet av barn och har även 3 egna barn. Jag har jobbat som dagbarnvårdare sedan 2013 och bedriver verksamheten i mitt hem, vilket betyder att barnen vistas i en hemmiljö, en trygg och stimulerande miljö.

Detta får ditt barn hos mig

"Bli en vuxen man kan lita på!"

Mycket utelek och aktiviteter

Mycket utevistelse varje dag, vi är på våran fina lekplats eller åker på utflykter till havet, skogen, olika öppna förskolor och lekplatser. Där övar barnen upp sin grovmotorik och sitt självförtroende. På våren och sommaren odlar vi grönsaker och blommor som vi sedan skördar och använder. Vi har 5 djur, 2 mindre hundar och 3 katter. Barnen lär sig respektera naturen och allt levande. Möjlighet för frågor och funderingar i en aktiv utemiljö.Social delaktighet

Barnen bjuds in att ta del av vår familjs dagliga sysslor, såsom matlagning, städning, tvätt, bakning och trädgårdssysslor. social träning blir därmed ett naturligt inslag i livet då man hjälper och stödjer varandra. Mycket fokus på empati och medkänsla. Barnen ska lära sig att visa hänsyn, vänta på sin tur och vara vänner.

Rutiner och aktiviteter

Rutiner är A och O för små barn, men där i mellan finns det mycket utrymme för spontanitet och stimulerande aktiviteter. Sång och dans är positiva inslag i alla människors liv, också hos oss. Hos oss skrattar och busar vi mycket. Vi önskar odla en nära och personlig relation till varje enskilt barn och bli en vuxen man kan lita på, inte bara nu, men också i framtiden. 

"Tid att se varje barn"

Jag arbetar utifrån läroplanen och utifrån gruppens samt det enskilda barnets behov. Jag arbetar även utifrån skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, barnkonventionen, skollagen och kommunens skolplan. Min barngrupp består av barn i olika åldrar mellan 1-12 år. För mig är det viktigt att varje barn, under lekfulla former, får utvecklas i sin egen takt och efter sin egen förmåga. Med den lilla gruppen som utgångspunkt är det lätt att skapa en lugn miljö känner sig sedd och hörd- något som har gynnsam  inverkan på barns lärande- och mognadsmöjligheter. Jag träffar andra dagbarnvårdare i kommunen för att ge möjlighet till aktiviteter i något större grupper. Där ges barnen tillfälle till social träning, gruppsamvaro, fysisk aktivitet, inlärning och möjlighet till kamratskap med fler barn. Vi använder oss av Tyra-appen, i den finns det en blogg som vi uppdaterar med aktiviteter och andra lärorika saker vi gör, det är endast föräldrar som kan se denna information.

Några fördelar med att ha barnen hos oss

  • Lugn miljö och låg ljudnivå
  • Individanpassad verksamhet
  • Friheten att kunna anpassa verksamheten efter gruppens aktuella behov och önskemål
  • Färre sjukdagar
  • Tid att se varje barn
  • Nyttig, ekologisk och närodlad mat varje dag (så långt det går)
  • Samma pedagog som tar emot på morgonen,  som sett barnet under hela dagen och lämnar ifrån sig
  • Lek i hemmiljö och mycket utevistelse
  • Under 25 timmar/veckan gratis omsorg, därefter tillämpas maxtaxan